Kontakt: 070 587 65 78, 073 806 70 61
e-post: kontakt@ekonomka.se
svenska
endelska
 
VI GÖR DET ANDRA INTE KAN

Ekonomkas modeller av murspisar

Här är våra modeller av murspisar sorterade i klasser efter värmeeffekt.

Klass 1

Murspisar med värmeeffekt upp till 75 kwt per dygn. Passar för uppvärmning av ett rum eller som kompletterande värmekälla.

Murspis - Klass 1

Klass 2

Murspisar genererar upp till 90 kwt per dygn. De här eldstäderna är projekterade för primär uppvärmning av ett mindre hus eller kompletterande värmekälla för större villor.

Murspis - Klass 2

Klass 3

Murspisar med värmeeffekt från 90 kwt per dygn. Med 1-2 brasor per dygn håller murspisen värmen i hela huset med en temperaturskillnad på ca 2 grader mellan morgon och kväll. Spisens effekt anpassas efter husets värmebehov.

Murspis - Klass 3

Klass 4

Vattenburna murspisar

Murspis - Klass 4

Klass 5

Bastuspisar, utekök, orangerier

Murad uteplats med spis

Gotlandsspisen

Ackumulerande köksspisar optimala för både uppvärmning och matlagning.

Murspis - Ruskaja teplushka

Vi bygger olika typer av massiva murspisar. Bli inspirerad av våra idéer! Se även:

 

- Rörspisar       - Tegelkaminer       - Finska murspisar       - Ryska kanalspisar

Text och Bild Text och Bild 2