Kontakt: 070 587 65 78, 073 806 70 61
e-post: kontakt@ekonomka.se
svenska
endelska
 
VI GÖR DET ANDRA INTE KAN

Murspisar klass 4 - vattenburna murspisar kan kopplas till ackumulatortankar

Klicka på bilderna av murspisarna för mer information om varje modell av murspis.

Klass 1

Murspisar med värmeeffekt upp till 75 kwt per dygn. Passar för uppvärmning av ett rum eller som kompletterande värmekälla.

Ekonomkas murspis modell 16

Modell 16

Ekonomkas murspis modell 20

Modell 20

Ekonomkas murspis modell 23

Modell 23

Ekonomkas murspis modell 15

Modell 15

Ekonomka murspis modell 25

Modell 25

Ekonomkas murspis modell 35

Modell 35

Klass 2

Murspisar i klass 2 genererar upp till 90 kwt per dygn. De här eldstäderna är projekterade för primär uppvärmning av ett mindre hus eller som kompletterande värmekälla för större villor.

Klass 3

Värmeeffekt från 90 kwt per dygn. Med 1-2 brasor per dygn håller murspisen värmen i hela huset med en temperaturskillnad på ca 2 grader mellan morgon och kväll. Spisens effekt anpassas individuellt efter husets värmebehov.

Klass 4

Vattenburna murspisar. Murspisar som ska driva en ackumulatortank på 500-1.500 l. har en kammare, ca 1,5 m i höjd.

Klass 5

Bastuspisar, utekök, orangerier.

Gotlandsspisen

Ackumulerande köksspisar optimala för både uppvärmning och matlagning.


Rörspisar

Tegelkaminer

Finska murspisar

Ryska kanalspisar