Vi är mycket glada för det här priset.

Ett stort tack till Juryn och alla inblandade på ALMI.

De forskare och ingengörer i Ryssland som vi fått våra kunskaper av är väldigt glada för vårt pris.

Gratulationerna från den Ryska spismurareföreningen börjar nu strömma in.

Ett viktigt steg i vårt arbete för miljön.

Peter & Tanya

Gotlands innovationspris2010
Gotlands innovationspris 2010